بایگانی ماهانه ‌

کاربران فضای مجازی در بی دفاع ترین حالت ممکن هستند

یکشنبه 14 اکتبر 2018

در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد:
مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا اظهار داشت: افراد مختلف با حضور در فضای مجازی به سادگی می توانند هویت خود را پنهان کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی امنیت روانی در فضای مجازی با حضور محمدصالح مفتاح (مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدصالح مفتاح با اشاره به قوانین موجود در حوزه فضای مجازی، گفت: بسیاری از قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی کشور تنها به محدودیت افراد یا رسانه هایی منجر می شود که داخل کشور هستند و مسئولیت کار خود را می پذیرند.

وی با اشاره به تعریف امنیت روانی در فضای مجازی، اظهار داشت: امنیت روانی در فضای مجازی زمانی شکل می گیرد که افراد احساس تهدید ذهنی نداشته باشند.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا با بیان این که فضای مجازی می تواند امنیت روانی افراد را مخدوش کند، عنوان کرد: فضای مجازی را نمی توان پدیده ای جدا از فضای حقیقی تعریف کرد.

وی با اشاره به این که استمرار فضای حقیقی به فضای مجازی می رسد، تصریح کرد: هر کدام از فضاهای حقیقی یا مجازی افراد تاثیر مستقیمی را بر دیگری دارند.

محمدصالح مفتاح با اشاره به تفاوت های فضای مجازی و حقیقی، اظهار داشت: زمان و مکان در فرآیندهای مختلف فضای مجازی تاثیر چندانی ندارد، بر همین اساس محتوای مجرمانه یا تهدیدهای مجازی می توانند با مدت زمانی دارای اختلاف به دست تهدید شونده برسند.

وی با بیان این که فضای مجازی بسیار گسترده تر از فضای حقیقی است، عنوان کرد: سرعت انتشار مطالب و محتواهای گوناگون در فضای حقیقی بسیار کم تر از فضای مجازی است.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا با اشاره به موضوع هویت در فضای مجازی، تصریح کرد: افراد مختلف با حضور در فضای مجازی به سادگی می توانند هویت خود را پنهان کنند. در حالی که قبل از رواج فضای مجازی در کشور جعل هویت به این راحتی امکان پذیر نبود.

لینک