درباره

محمدصالح مفتاح‌م. معارف اسلامی و حقوق عمومی خوانده‌ام. اهل رسانه وسیاست و فرهنگم. دغدغه‌ام حاکمیت عادلانه بر مبنای معنویت و قانون. و اینجا را برگزیده‌ام تا تریبونی باشد برای حرف‌های‌م…