بایگانی ماهانه ‌

می‌خواهم فریاد بزنم

دوشنبه 23 آوریل 2007

دانشجویی دوره ای است که فرد بی آنکه دغدغه های روزمره دنبالش کند می‌تواند و باید به اطرافش به گونه‌ای دیگر نگاه کند. نگاهی از سَرِ آرمان‌خواهی و دلسوزی. و وبلاگ رسانه‌ای است که بی‌هیچ دروازه‌بان و محدودکننده‌ای تو را به سوی دنیای آرمان‌ات پرواز می‌دهد.

می‌خواهم این‌جا به جای سخن آرام فریاد بزنم و بگویم که حکومت آرمانی من پر است از معنویت و پر است از عدالت. می‌خواهم فریاد بزنم که این مردم بدانید که آرمانشهری در پیش است و روزی زمین پر از عدل و داد خواهد شد و زمین از لوث وجود ظالمان و ستمگران پاک خواهد شد. منتظر آن روز خواهم بود و در راه عدالت و معنویت تلاش خواهم کرد.