بایگانی ماهانه ‌

معرفی کتاب: ولایت‌نامه

جمعه 20 مارس 2009

ولایت‌نامه

نوشته‌ی علامه سید محمدحسین طباطبائی
ترجمه‌ی دکتر همایون همتی

رساله‌ای است در عرفان نظری و مربوط به یکی از مباحث مهم در این عرصه. این رساله‌ی ارزشمند البته پایه‌های عمیقی را از فلسفه به قرض گرفته است و مراحل پایانی سیرعرفانی را به زبانی شگرف و عالی بیان کرده است.
عارف ربانی و حکیم وارسته علامه‌ی طباطبائی در این اثر به شرح سیر معنوی و سلوک روحانی پرداخته و در حقیقت نوعی سفرنامه نگاشته است که نویسنده‌ی دل‌آگاه آن، سیر و سفر معنوی خود را مشروحاً باز می‌گوید.