بایگانی ماهانه ‌

حقوق همشهری

سه‌شنبه 8 سپتامبر 2009

چند هفته‌ای می‌شود که در ویژه‌نامه‌ی حقوق همشهری، صفحه‌ای مطلب می‌نویسم درباره‌ی حقوق رسانه. تازگی‌ها هم فهمیدم که اصولاً ضمیمه‌های همشهری در شهرستان‌ها توزیع نمی‌شود. در هر صورت اگر دیدید و خواندید، نظرتان را هم برای‌م بنویسید.

البته تجربه‌ی روزنامه‌نگاری برای من قبلاً زیاد خوش نبوده است. روزنامه‌ی قبلی که در آن می‌نوشتم، به تیغ هیئت نظارت بر نشریات ارشاد تعطیل شد، اما شاید همشهری چنین آینده‌ای نداشته باشد، اما باز هم اطمینان قلبی ندارم که این یکی هم چندان استوار بماند…

یادتان باشد: دوشنبه‌ها. روزنامه‌ی همشهری