بایگانی برچسب‌ها ‌

عکس یادگاری

شنبه 22 ژانویه 2011

اکوادوریها

اکوادوری‌ها با عکس امام و آقا، عکس یادگاری می‌گیرند.

عکاس: خودم
اردیبهشت هشتاد و نه – کوچابامبا – بولیوی