بایگانی برچسب‌ها ‌

میهمانی افطاری وزیر ارشاد

دوشنبه 6 سپتامبر 2010

محمدصالح مفتاح در افطاری وزیر ارشاد

برای وزیر ارشاد و مشاوران و معاونان درباره فیلترینگ و اینترنت و اینها حرف زدم. اما کو گوش شنوا؟