زنده باد «یک»!

جمعه 9 مه 2008
نمی‌دانم چرا هر کتابی که از منشورات «دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها» دیده‌ام فقط جلد یک دارد. امروز که کتاب‌هایم را مرتب می‌کردم به این نکته‌ی مهم رسیدم.

حقوق مطبوعات – جلد یک
حقوق ارتباطات – جلد یک
حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران – جلد یک
آراء جرائم مطبوعاتی – جلد یک


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*