مادر خبرنگار!

دوشنبه 19 مه 2008
خودتان برداشت کنید که چه می‌فهمید:

بخشی از مصاحبه‌ی کروبی با اعتماد پنج‌شنبه

کروبی: …من داشتم کار خودم را انجام می دادم و خدا شما را حفظ کند که این را پرسیدید! مادرتان هم در قید حیات است؟
خبرنگار: بله خوشبختانه.
کروبی: مادرتان هم محفوظ باشد که این سوال را از من کردید. من اگر چیزی نگویند حرفی نمی زنم….ما اصلاً با آنها کاری نداریم به همین دلیل هم گفتم خدا مادرت را حفظ کند که سوال خوبی از من پرسیدی. ….

(به دلیل تأکیدات جناب کروبی، در متن سئوالات و جواب‌ها هیچ تغییری حاصل نشده است!)


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*