نگذاریم قبح ریا بریزد

چهارشنبه 11 مه 2011

جامعه دینی آسیب‌هایی دارد که می‌تواندنه تنها جامعه را از اسلامی بودن و دینی بودن تهی کند، می‌تواند آن را به عکس خودش تبدیل کند. از این رو مراقبت از جامعه دینی سخت است و چون شناخت آنها سخت است، مقابله با آن سخت تر است.

یکی از آسیب‌های جامعه دینی گسترش ریاکاری است. چرا که ارزشها و ملاکهای کسب قدرت در چنین جامعه ای بر اساس ارزشهای معنوی خواهد بود و قدرت طلبان و منفعت جویان و نفوذی ها بر این سیاق عمل میکنند.

متاسفانه گاهی برخی افراد نفاق را بر کفر ترجیح میدهند و حتی به گسترش آن کمک میکنند. نگذاریم ریاکاری عادی شود و ریاکاران بر صدر نشینند و قدر ببینند.


۴ دیدگاه

 1. مجدالدین:

  بخش عمده ای از مشکلات امروزی به خاطر تقصیر خودمان در سرپوش گذاشتن بر مشکلات دیروز است. هر مسئله ای را متعصبانه توجیه کردیم و امروز اسیر غول خود پرورانده ای شده ایم که از هر سرش یک مصیبت می بارد

 2. دلداده علی:

  آفرین بر تو
  اما من هم دغدقه این را دارم که چرا بانکهای اسلامی ما وام میدهند اما با درصد بالا. آیا این ربا نیست. اقتصاد دان ما وقتی تئوری غربی میخواند وقتی ربا را به انگلیسی معنا میکنند معلوم است ساختار بانکی ما هم ربا زده میشود.
  دوستی میگفت علما دلستر نمیخورند و میگویند الکل آنرا نمیتوان حذف کرد. حالا پس مردم دلستر خوار نمازشان قبول نیست.
  اسلام چند وجهه ندارد. مثل کف دست روشن است. به قول آقای شیخ دانشمند، نمیشود حسین حسین گفت ولی تابلوی یزید بالای سرتان باشد.
  امام عصر دلشان خون نیست. ولایتمان تنها نیست. فقط آقا دلشان می تپد برای اسلام.
  خدایا مارا ببخش و بیامرز
  آمین

 3. سلام پنجم | ::RAZE57:::

  […] یکی از آسیب های جامعه دینی گسترش ریاکاری است. چرا که ارزشها و ملاکهای کسب قدرت در چنین جامعه ای بر اساس ارزشهای معنوی خواهد بود و قدرت طلبان و منفعت جویان و نفوذی ها بر این سیاق عمل میکنند. متاسفانه گاهی برخی افراد نفاق را بر کفر ترجیح میدهند و حتی به گسترش آن کمک میکنند. نگذاریم ریاکاری عادی شود و ریاکاران بر صدر نشینند و قدر ببینند. + […]

 4. منم سلام … » بايگاني سايت » سلام پنجم:

  […] یکی از آسیب های جامعه دینی گسترش ریاکاری است. چرا که ارزشها و ملاکهای کسب قدرت در چنین جامعه ای بر اساس ارزشهای معنوی خواهد بود و قدرت طلبان و منفعت جویان و نفوذی ها بر این سیاق عمل میکنند. متاسفانه گاهی برخی افراد نفاق را بر کفر ترجیح میدهند و حتی به گسترش آن کمک میکنند. نگذاریم ریاکاری عادی شود و ریاکاران بر صدر نشینند و قدر ببینند. + […]

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*